Logowanie

CZĘŚCI SAMOCHODOWE ONLINE

Szukaj w ofercie

Kontakt

Dział sprzedaży
internetowej

tel. 22 718 33 83
kom. 666 034 104
sklep@motopartner.pl
Formularz kontaktowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
poniedziałek-piątek 8.00-17.00

Katalogi

Do wysyłki pozostało

Możesz złożyć zamówienie
do ostatniej minuty

Śledzenie przesyłek
www.motopartner.waw.pl

Specjalistyczny serwis
aut francuskich

Gwarancja na produktyGWARANCJA PRODUCENTA


Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu określa indywidualnie jego producent, natomiast nigdy nie jest to okres krótszy niż 12 miesięcy od daty zakupu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone przez producenta podzespołu.

PRZEBIEG REKLAMACJI


W przypadku chęci złożenia reklamacji produkt należy odesłać na własny koszt na adres naszej siedziby w Piasecznie lub dostarczyć do jednej z naszej filii. Adres wysyłki oraz wszystkie niezbędne informację znajdą pańswo na naszej stronie w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Naprawiony, bądź wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy Motopartner


WARUNKI GWARANCJI MOTOPARTNER.PL


Firma Motopartner jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce "Zwroty i reklamacje" . W celu usprawnienia procesu związanego z realizacją reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru dokumentu sprzedaży z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę dostarczenia przesyłki do naszego magazynu w Piasecznie. Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Motopartner wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta towaru, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa wymaga dodatkowych ekspertyz bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem cześci
  • usterka jest spowodowana nieprawidłowym montażem bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

motoShop wersja 2.20.250 ©2004-2019 NIKO